Elinstallationer utöver det vanliga

EMI är ett elinstallationsföretag med spetskompetens inom processautomation, industri och kraftdistribution. Vi har mångårig erfarenhet av industriell installation, entreprenader, industriell service, underhåll och retrofit. Vi tar ett helhetsgrepp hos våra kunder. Vi tar oss an projektering, installation, underhåll och service.

Alla våra installatörer har en mycket hög kunskapsnivå med lång och stor kunskap inom EX/ATEX, det vill säga elanläggningar i explosiv miljö. Vi jobbar enkelt, decentraliserat och flexibelt. Det innebär att våra installatörer tar ett stort ansvar ute hos våra kunder och löser uppkomna situationer direkt på plats.

Pumpstyrningar och pumpstationer, kylutrustningar, maskininstallationer, styrsystemsbyten och ställverksjobb är några exempel på återkommande jobb och projekt. Vi följer våra kunder och gör installationer både lokalt, regionalt och internationellt.
Tack vare ett tätt samarbete med exporterande kunder så har vi erfarenhet av installationer och idrifttagningar långt utanför Sveriges gränser.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 vilket omfattar försäljning, konstruktion, installation, projektledning, service och underhåll inom el och automation för process och industri. Se våra certifikat här.

EMI arbetar med

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter